ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Дана політика конфіденційності персональних даних користувачів сайту – https://casino-slots.com.ua/ (далі також – сайт) розроблена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI , Конвенцією про захист фізичних осіб при автоматизованій обробці персональних даних та інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові відносини, пов’язані зі збором, обробкою, зберіганням персональних даних, а також правом громадян на невтручання в особисте життя та правом на самовираження.

Політика конфіденційності визначає порядок обробки, використання і зберігання будь-якої інформації, яку користувачі сайту надають Адміністрації сайту.

Адміністрація сайту докладає усіх зусиль для забезпечення схоронності персональних даних користувачів сайту.

1. ТЕРМІНОЛОГІЯ

Персональні дані (далі також – ПНД) – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та / або у формі картотек персональних даних.

Власник персональних даних – фізична особа або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки.

Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови його обізнаності) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, викладене в письмовій формі або у формі, яка дає можливість зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згоду суб’єкта персональних даних може бути надано під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту здійснення відмітки.

Картотека – будь-які структуровані персональні дані, доступні за визначеними критеріями, незалежно від того, чи є такі дані централізованими, децентралізованими або розділені за функціональними або географічним принципам.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних ( автоматизованих) систем.

Одержувач – фізична або юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа.

Розпорядник персональних даних – фізична або юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені власника.

Суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якого обробляються.

Адміністрація сайту– уповноважені представники і співробітники власника https://casino-slots.com.ua/.

Користувач сайту – особа, яка має доступ до сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує сайт.

Cookies– невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

IPадреса– унікальний мережеву адресу вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

Надання персональних даних – дія або набір дій, які націлені на те, щоб розкрити ПНД для певної особи або групи осіб.

Знищення персональних даних – перелік дій, які призводять до знищення ПНД без можливості їх подальшого відновлення в комп’ютеризованої системи ПНД і / або матеріального носія ПНД.

2. ЗБІР ПНД І ПЕРЕЛІК ОБРОБКИ ПНД

 • Власником і розпорядником персональними даними користувачів сайту є Адміністрація сайту.
 • Збір та обробка ПНД здійснюється з моменту відвідування користувачем сайту.
 • При використанні сайту користувачем Адміністрацією сайту здійснюються збір і обробка наступних ПНД користувача:
  • даних, що надаються користувачем самостійно, свідомо і добровільно в процесі користування сайтом (зокрема при залишенні коментарів / відгуків / скарг на сайті), – ім’я, нік, адресу електронної пошти ;
  • даних, зібраних за допомогою використання служб інтернет статистики зразок Yandex Metrika і Google Analytics, – в тому числі файлів cookie, ір-адреси, параметрів і налаштувань інтернет-браузерів, кількості з’єднань користувача, дати, часу і тривалості користування сайтом, типу комп’ютерного або мобільного пристрою, варіанти і версії операційної системи, часового поясу користувача, дозвіл монітора ПК або екрану мобільного пристрою, інших діагностичних даних;
  • даних, що надаються іншими організаціями / компаніями / сайтами після одержання згоди користувача на їх надання, – персональних даних, залишених на іншому сайті, історії ставок, історії депозитів і виплат, історії сесій за часом і IP-адресами.
 • Адміністрація сайту не збирає будь-яку інформацію, щодо обробки якої законодавством встановлено певні вимоги, як то: інформацію про расове або етнічне походження, про політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання у скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також дані, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

3. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПНД

ПНД використовуються Адміністрацією сайту в наступних цілях:

 1. для моніторингу використання сайту і проведення інших статистичних досліджень;
 2. для розсилки новин, спеціальних пропозицій, реклами (маркетингу) та іншої інформації користувачеві по наданою адресою електронної пошти;
 3. для майбутньої аналітики, яка дозволить поліпшити якість і рівень сервісу сайту;
 4. для надання онлайн-доступу користувачеві до послуг, контенту і / або інформації сайту;
 5. для дотримання законодавства України та міжнародного законодавства, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;
 6. для передачі ПНД одержувачам, зокрема, онлайн-казино з метою перевірки реєстрації користувача на зазначеному сайті.

4. УМОВИ ОБРОБКИ ПНД І БЕЗПЕКА

 • Адміністрація сайту має право на обробку ПНД в тих випадках, коли вони були введені і / або відправлені користувачем за своїм рішенням за допомогою спеціальної форми, запропонованої на сайті. Ввівши дані в поля форми з подальшим відправленням, користувач тим самим погоджується з цієюПолітикою.
 • Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані одержувачам, зокрема, онлайн-казино з метою перевірки реєстрації користувача на зазначеному сайті.
 • Збереження ПНД гарантується проведенням технічних, організаційних і правових дій, які потрібні для повного узгодження з існуючими законодавчими нормами в сегменті захисту особистих даних.
 • Адміністрація сайту проводить комплекс заходів для гарантування безпеки ПНД і реалізує весь перелік дій для недопущення доступу сторонніх осіб до ПНД.
 • ПНД можуть бути надані одержувачам або третім особам тільки у випадках, передбачених цією Політикою конфіденційності та законодавством. 
 • При виявленні будь-яких неточностей в ПНД користувач має право повідомити про це Адміністрації сайту шляхом направлення відповідного повідомлення. 
 • Адміністрація сайту здійснює такі дії для гарантування безпеки ПНД:
  • до інформації мають доступ лише ті співробітники, хто за родом своїх обов’язків використовує ці дані для надання послуг користувачеві;
  • всі учасники команди, які працюють над розвитком сайту, всі сервісні партнери і сторонні компанії, які залучені для реалізації конкретних дій, гарантують дотримання конфіденційності ПНД і нерозповсюдження ПНД для будь-яких несанкціонованих завдань;
 • У зв’язку з тим, що немає способу інформаційного захисту з абсолютною надійністю при електронному збереженні, обробці і передачі ПНД, Адміністрація сайту повністю не гарантує безпеку даних, хоча і докладає всіх зусиль для забезпечення такої безпеки.
 • Сайт https://casino-slots.com.ua/ використовує ПНД для проведення прямих маркетингових дій. Це може стосуватися як продуктів, так і послуг, пропонованих у співпраці з партнерськими онлайн казино – безпосередньо онлайн казино, букмекерськими конторами та іншими суб’єктами фінансових послуг. Прямий маркетинг сайту виражається в розсилці рекламних матеріалів на адреси email з бази персональних даних сайту.

5. МІСЦЕ І ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ ПНД

 1. Обробка ПНД користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
 2. ПНД обробляються в формі, яка допускає ідентифікацію суб’єкта ПНД, не довше ніж це необхідно для законних цілей, в яких вони збиралися або в подальшому оброблялися, в тому числі передбачених цією Політикою конфіденційності.
 3. Обробка і зберігання наданих ПНД здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сайту. Надані ПНД обробляються і можуть зберігатися в базі персональних даних або в окремій таблиці бази даних сайту.

6. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

Користувач має право:

 1. запитувати інформацію про те, чи були оброблені його ПНД, для чого вони використовуються і як вони захищені;
 2. змінювати ПНД в будь-який час;
 3. відмовитися від користування послугами сайту в будь-який час і вимагати видалення ПНД з бази ПНД, якщо цього вимагають норми закону;
 4. обмежити використання і обробку ПНД, за винятком випадків, передбачених законодавством;
 5. інші права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

7. ЗНИЩЕННЯ ПНД

 1. Користувач має право відмовитися від надання ПНД або відмовитися від користування сайтом в будь-який час шляхом направлення повідомлення Адміністрації сайту.
 2. Після того, як суб’єкт персональних даних перестає бути користувачем сайту, його ПНД видаляються.

8. БЕЗПЕКА НЕПОВНОЛІТНІХ

Сайт не призначений для неповнолітніх користувачів. За дії, вчинені на сайті неповнолітніми користувачами, Адміністрація сайту відповідальності не несе.

9. ВИКОРИСТАННЯ COOKIES

 1. Застосування cookies необхідно для того, щоб користувачі мали можливість користуватися сайтом і доступними на ньому функціями. Користувач має право видалити або заблокувати cookies шляхом внесення відповідних змін в настройках веб-браузера. Однак дані дії можуть вплинути на правильність роботи сайту.
 2. Сайт збирає інформацію про відвідування користувачами сайту з метою отримання статистики відвідувань і ефективності їх використання, формування персонального підходу і адаптації до інтересів кожного користувача. Адміністрація сайту робить це за допомогою різних технологій, одна з яких – cookie-файли. Це дані, які сайт може відправити браузеру користувача, і вони будуть збережені на комп’ютері або мобільному пристрої користувача для подальшої ідентифікації його сайтом.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в Політику конфіденційності. 
 2. Зміни набирають законної сили з моменту публікації на сайті. 
 3. Користувач сайту зобов’язується відслідковувати зміни, що вносяться самостійно, періодично перевіряючи актуальність Політики конфіденційності, розташованої за адресою: https://casino-slots.com.ua/privacy/. 
 4. У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Політики конфіденційності, користувач повинен припинити користуватися сайтом, а також вимагати, щоб Адміністрація сайту видалила його ПНД.